Co je to tým a jak zařídit, aby fungoval…

V tomto článku bych vám chtěl ukázat, že zlepšovat můžeme vše, nejen procesy. Z mého pohledu se jedná o velký potenciál, který je často opomíjen, především z neznalosti principů, ke kterým se později dostaneme.

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  44 Zobrazení

Co je to proces a jak jej můžeme analyzovat

Klíčovým prvkem procesních analýz je samotné slovo „proces", je důležité si uvědomit jaký je význam tohoto slova, abychom se vyvarovali použití správných metod na nesprávných místech. Proces je charakterizován svojí opakovatelností, zároveň má defino...

  53 Zobrazení

Teorie omezení - TOC

V tomto článku se seznámíme s myšlenkou, jejímž autorem je Eliyahu Moshe Goldratt, která pomáhá manažerům a podnikatelům maximalizovat výstupy jejich snažení.

Jedná se o Teorii omezení, také známou jako Theory of Constraints (TOC) která se zaměřuje na identifikaci a řízení omezení (tj. limitujících faktorů) v jakémkoli systému, který brání k dosažení cílů.

*omezení může být fyzické (např. rychlost stroje), nebo ne-fyzické (např. nedostatek pracovních sil, znalostí,… )

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  43 Zobrazení

Analýza výrobkového portfolia

V tomto článku bych vám chtěl představit jednu z analytických metod, která vám jistě pomůže v rozhodování, kam zacílit všechny zdroje (finanční, lidské, materiální).

  66 Zobrazení

Přidaná hodnota a Plýtvání

Dnes se podíváme na to, co je přidaná hodnota, jaké známe druhy plýtvání a odpovíme si na otázku, zda je možné tyto pojmy kvantifikovat. Cílem každého výrobního podniku je tvorba zisku, ten je tvořen takovými činnostmi, které přidávají výrobku hodnot...

  58 Zobrazení

Metoda 5S a vizuální řízení

Předtím, než se podíváme na samotnou metodu 5S, která je v řadě firem chápána špatně, pouze jako kontrola pořádku / úklidu, položím Vám pár otázek. Představte si, že se stěhujete a v novém domě zařizujete pro svou ratolest zcela nový pokojíček. Jaké ...

  103 Zobrazení

Chci se zlepšovat, ale kde začít?

Zajímá vás, jakým způsobem nastartovat zlepšování ve svém podniku a udržet si tak konkurenceschopnost, zvýšit zisky, nebo eliminovat ztráty? Představte si, že vyrábíte ve svém podniku výrobek XY, který dodáváte na trh. Tento výrobek je úspěšný, jde c...

  82 Zobrazení
Cron Job Starts