Personalistika nejsou není jen mzdové účetnictví. Můžete si koupit vše, když máte peníze. Nikoliv ale motivované a loajální zaměstnance.

Mámy jako zaměstnanci

Máma jako zaměstnanec je pro mě v tuto chvíli aktuální téma, jelikož jsem sama na rodičovské dovolené s druhým dítětem. Když jsem byla bez dětí, řídila jsem si svůj život sama, v práci jsem byla, jak bylo potřeba, no a pak už bylo jen na mně, co budu...

  23 Zobrazení

Co je to tým a jak zařídit, aby fungoval…

V tomto článku bych vám chtěl ukázat, že zlepšovat můžeme vše, nejen procesy. Z mého pohledu se jedná o velký potenciál, který je často opomíjen, především z neznalosti principů, ke kterým se později dostaneme.

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  50 Zobrazení

Minimální mzda a na co má vliv

Minimální mzda je zákonem stanovený požadavek na minimální odměnu za vykonanou práci. Jde o minimální hrubou mzdu bez odměn a příplatků, která prapůvodně měla za účel zabránit vykořisťování zaměstnanců. Minimální mzda se pravidelně upravuje na každý kalendářní rok v závislosti především na aktuálním vývoji inflace a upravuje ji vláda příslušným nařízením. Stanovuje se jak měsíční, tak hodinová minimální mzda a týká se všech druhů pracovních poměrů.

 
Pragmatická, pracovitá, umíněná, otevřená životní optimistka. Kde je víra, je i cesta a Tereza vždy hledá cestu. Nemá ráda výmluvy proč něco nejde a vždy se snaží najít, jak by to mohlo jít. Miluje organizaci, řád a efektivitu práce na všech frontách. Vždycky má několik aktivit a největší problém je ukočírovat svou multipotencialitu.

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  68 Zobrazení

Toxické pracovní prostředí

 V práci trávíme značnou část svého života, proto je velmi důležité, v jakém pracovním prostředí jsme. Je potřeba zpozornět, pokud se děsíte myšlenky na to, že zítra půjdete do práce. Ať už je na vině váš nepříjemný šéf, vysoká a nepřiměřená pra...

  71 Zobrazení

Je důležité mít ve firmě Popisy pracovních míst a proč?

Popisy pracovních míst (dále jen PPM) – nejedná se jen o další papíry v šanonu, nemáme jich už tak dost? Chceme přeci snížit zbytečnou administrativu a s tím spojené papíry a dokumenty. Možná Vás napadají podobné dotazy a určitě je potřeba se zamyslet nad tím, jaké dokumenty jsou ve firmě důležité a co je opravdu jen zbytečná administrativa. Ze zákona není povinné, aby firma měla PPM, ale chtěla bych v tomto článku uvést několik příkladů, proč je pro zaměstnavatele důležité, aby PPM měl a jak mají vlastně vypadat.

Co je vlastně Popis pracovního místa - PPM?

PPM je dokument, který popisuje povinnosti, odpovědnosti, kvalifikace a dovednosti vyžadované pro konkrétní pracovní pozice ve firmě. Popis pracovního místa je důležitý dokument v rámci organizace a jejího řízení lidských zdrojů. Specifikace pracovních pozic, které uvedete, budou použity nejen k zveřejnění pracovního inzerátu, ale také k tomu, aby pomohly zaměstnancům porozumět jejich odpovědnosti a vyhodnotit pracovní výkon.

U nově příchozích zaměstnanců nebo u stávajících zaměstnanců, kteří byli přeřazeni na jiné pracovní místo, je PPM základem pro tvorbu Adaptačního procesu pro zaměstnance. U stávajících zaměstnanců jsou PPM důležitým dokumentem při hodnocení způsobilosti zaměstnanců a plánovaní jejich dalšího rozvoje.

Hlavní funkcí PPM je zejména jednoznačné vymezení pracovních povinností zaměstnance vyplývající z pracovního poměru, které, při jejich nesplnění nebo nejednoznačném vymezení, s sebou nesou mnohé právní důsledky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Při vytváření PPM pro konkrétní pracovní pozici (funkci) by tedy měl být kladen důraz zejména na to, aby z jeho obsahu bylo oběma stranám vztahu (zaměstnavateli i zaměstnanci) zřejmé, co je obsahem sjednaného druhu práce a jaké povinnosti a kompetence z něj zaměstnanci plynou. Důležité je zmínit, že PPM není povinnou náležitostí pracovní smlouvy na rozdíl od prostého označení druhu práce, který musí být ze zákona v pracovní smlouvě uveden.

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  69 Zobrazení

Automatizace lidských zdrojů

Automatizace lidských zdrojů – možná Vás jako první napadne, už zase automatizace, slyšíme o ní v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, různá pracovní místa už obstarávají plně automatizovaní roboti nebo stroje. Je to tak, žijeme v 21. století a nesmíme před tím zavírat oči. Ale nebojte se, téma automatizace v personalistice není nic odstrašujícího, ale naopak to může hodně zefektivnit personální práci, kterou se zabývají všechny malé i velké firmy. Umělá inteligence je běžnou součástí každodenního života a stále více se využívá i ve světě lidských zdrojů. Je ale hodně lidí, kteří se této změny obávají, např. náboráři jsou nervózní z představy, že jejich práci převezme robot. Není se čeho obávat.

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  83 Zobrazení

Syndrom vyhoření - burn - out syndrom

Syndrom vyhoření (burn - out syndrom) – často o něm čteme, slyšíme, je to velké téma dnešní doby a týká se nás všech. Pokud si někdo říká, že tohle se ho rozhodně netýká, tak pozor na to, syndrom vyhoření se může týkat každého z nás a často je to dos...

  88 Zobrazení

Work life balance

Práce v našich životech hraje důležitou roli. V práci trávíme poměrně hodně času našeho života, je to zdroj obživy, ale také si zde plníme naše sny, cíle a chceme v práci zúročit to, co jsme se naučili, takže je pro nás důležité i ocenění za vynalože...

  94 Zobrazení

Víte, komu šéfujete a jak na to?

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  93 Zobrazení

Odměňování zaměstnanců

Odměňování zaměstnanců je hodně aktuální a zásadní těma pro všechny zaměstnavatele i zaměstnance. Asi každý z nás chodí do práce nejen, proto, že ho to baví a někdy možná i nebaví, ale je to hlavně zdroj obživy a výdělku. Odměňování lidí je citlivé téma a hraje důležitou roli v jejich motivaci a celkové spokojenosti. Nastavení systému a zásad pro odměňování neodmyslitelně patří k celkové strategii firmy. To, jaký systém odměňování zaměstnanců nastavíte, se časem projeví také na pověsti zaměstnavatele – lidé si řeknou, zda si zaměstnanců vážíte a umíte ocenit jejich práci. Je mnoho lidí, kteří si uvědomují, že když jim jejich práce dává smysl a cítí se tam dobře, jsou skutečně spokojení a nějaká tisícovka navíc tuto skutečnost nezmění. Každý má ale hodnoty postavené jinak, má jinou finanční situaci, a tudíž jiné priority a podle toho se bude i rozhodovat. Motivace zaměstnanců se může měnit i v průběhu jejich věku podle toho, co zrovna ve svém životě řeší.

Systém odměňování zaměstnanců

Systém odměňování je dobré sepsat, například formou interní směrnice o odměňování nebo ještě lépe nakreslit a seznamovat s ní jak stávající zaměstnance, tak zaměstnance už před nástupem do společnosti nebo v období adaptace. Čím budou jednodušší pravidla odměňování, tím lépe. Systém by měl být transparentní a lehce pochopitelný pro každého. Můžete to využít už při náboru nových zaměstnanců, třeba inzeráty s viditelnou mzdou a popsanými benefity, které firma nabízí, jsou jednoznačně častěji zobrazované a mají daleko víc reakcí od případných uchazečů.

A důležitá otázka zní, co je cílem nastavení systému odměňování? Odpověď je jasná - chci získat kvalifikované pracovníky a udržet si je, chci motivovat své zaměstnance a zajistit jim spravedlivé mzdové ohodnocení a musím udržet celkový objem vyplácených mzdových prostředků v rozsahu, který neohrozí firmu.

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

  92 Zobrazení

Kariérní plány a práce s talenty

V moderní společnosti se požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců neustále mění a vzdělávání se stává celoživotním procesem. Proto je důležité rozvíjet odborné znalosti svých zaměstnanců. Plány a programy vzdělávání vycházejí z kvalifikačních p...

  63 Zobrazení

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Několikrát jste už ode mě mohli číst, že zaměstnanci jsou důležitým bohatstvím a vzácným zdrojem firmy a je třeba o ně pečovat. To platí stoprocentně pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Myslím si, že žádný zaměstnavatel by nechtěl vést účetnictví ne...

  95 Zobrazení

Zaměstnanecké benefity

Slovo, které hýbe světem, skoro každý uchazeč se zeptá, jaké benefity potenciální zaměstnavatel nabízí a naopak, každý zaměstnavatel se snaží nabízet benefity v kdejaké podobě. Stravenky, vitamíny, příspěvky na sport, … to všechno už nabízí snad každ...

  124 Zobrazení

Firemní kultura

Co je vlastně firemní kultura? Firemní kultura je soubor hodnot a toho, čemu lidé ve firmě věří, jak pracují, komunikují a jak se chovají uvnitř firmy i navenek. Můžeme ji přirovnat k osobnosti člověka. Stejně jako každý z nás je jedinečný i kultura ...

  178 Zobrazení

Hodnotící pohovor – proč dělat hodnotící pohovor?

Co je vlastně hodnotící pohovor? Hodnocení zaměstnanců patří k základním manažerským úkolům. Je nástrojem vedení, motivace a rozvoje pracovníků, prostředkem vzájemné komunikace mezi manažery a zaměstnanci i zdrojem jejich povzbuzení a inspirace. Obec...

  1082 Zobrazení

Personální marketing

Taky máte někdy pocit, že sociální sítě, reklamy a různé kampaně takzvaně „hýbou světem"? Kdo nežije na sociálních sítích, jako by nebyl? V osobním životě je to volba každého z nás, ale je to tak, žijeme v 21. století, a pokud chce firma uspět, být k...

  239 Zobrazení

Ukončení pracovního poměru a význam výstupního pohovoru

Ukončení pracovního poměru je součástí zaměstnaneckého cyklu a určitě každý z nás už někdy v životě stál před rozhodnutím zůstat v zaměstnání nebo odejít. Také v roli vedoucího zaměstnance se dostáváte do situací, kdy musíte zvažovat, zda chcete ukon...

  144 Zobrazení

Adaptace nových zaměstnanců

Téma adaptace nových zaměstnanců je mi blízké, pamatuji si na nástupy třeba 50 zaměstnanců v jeden den a teď to vše stihnout, připravit, mluvit nahlas, zřetelně, říct vše a všem a vypadat děsně v pohodě.😊 Někdy to byl stres, ale začátek v nové f...

  189 Zobrazení

Lidské zdroje - nejcennější zdroj ve firmě

Krátký pohled do historie Zajímavá je otázka, kde se vůbec vzal pojem lidské zdroje a kdo může za toto označení? V 60. a 70. letech se zaměstnanost začala výrazně rozvíjet. Současně se vyvíjely personální techniky využívající teorie sociálních věd o ...

  101 Zobrazení
Cron Job Starts