​Management

Již pár let se pohybuji v úrovni managementu ve výrobních firmách a jako konzultant a kouč i ve firmách obchodních, nemajících s výrobou nic moc společného.

Co ale vnímám jako průsečík všech těchto prostředí je management a jeho role v dané společnosti. Domnívám se, že velmi často není naplňována hlavní role managementu a tou je dle mého názoru řízení. Opravdové řízení, nikoliv snaha o kontrolu nad procesy prostřednictvím tabulek a e-mailu. Zároveň se domnívám, že managementu bohužel uniká jedna zásadní věc. A to je to, že i kdyby jejich firma, případně firma, kde se podílí na vedení, měla neomezený rozpočet, tak existuje jedna věc, kterou si za peníze nikdy nekoupí. A tou je motivovaný a loajální zaměstnanec.

Kdysi jsem, od pana Ivana Herodka (HERODEK CONSULTING s.r.o.) v průběhu jednoho workshopu, který vedl, slyšel jednu zajímavou myšlenku. Hlavní role manažera by měla být v tom, že svým podřízeným připravuje co nejlepší podmínky pro práci. V této jedné větě je vše podstatné. Samozřejmě, je to velmi široký pojem, ale nejdůležitější je ta myšlenka. Stejně jako uvědomění si skutečnosti, že ani sebeinteligentnější a sebepracovitější pracovník na manažerské pozici není klíčem k úspěchu. Můžete umět cokoliv, ale když vám nebude krýt záda váš tým, výsledku se možná dopracujete, ale nebude dlouhodobě udržitelný.

Věřím, že klíčem k úspěchu je uvědomění si očekávání ze 3 stran. Očekávání vás samotných, očekávání nadřízených, nebo zákazníků v případě, kdy nadřízené ve vaší organizaci nemáte a v neposlední řadě očekávání vašich podřízených. Jen těžko můžete reálně očekávat, že vaši podřízení budou usilovně a spolehlivě pracovat jen na základě nadšení a zápalu pro věc, firmu. Stejně jako zákazník si nebude dlouhodobě kupovat váš výrobek či službu jen na základě nadšení pro vaši značku. Jistě, výjimka se najde, ovšem na těch nelze stavět úspěch v obecné rovině. Prostě výjimek není tolik, aby byli všichni ve vašem týmu nadšenci... A naplnění či nenaplnění očekávání je rozhodně velkou částí motivace či demotivace.

Rozhodně si netroufnu odhadovat očekávání vaše, vašich nadřízených či zákazníků. Ale věřím, že jsem schopný ze zkušeností popsat alespoň většinová a obecná očekávání každého z nás směrem k nadřízenému. Věřím, že každý z nás očekává od nadřízeného, že ten ví, co dělá a proč to dělá. Co by tedy měl dle mého názoru reprezentovat každý manažer?

  • Má vizi, cíle, strategii
  • Umožňuje svým přímým podřízeným se spolupodílet na tvorbě výše uvedeného
  • Vybírá členy týmu a ten sestavuje tak, aby se členové týmu navzájem podporovali
  • Nastavuje atmosféru v týmu - férová, věcná podporující přímou komunikaci, ideálně v osobní rovině. K tomuto nastavuje pravidla a jde vždy příkladem
  • Nastavuje komunikační platformy (porady) s jasným průběhem
  • Úkoly zadává způsobem, kdy si ověří akceptaci úkolu podřízeným, to, že byl úkol pochopen správně, úkol má jasnou zodpovědnost a termín
  • Nevyhýbá se nepříjemným rozhodnutím a situacím. Cokoliv, co by mohlo ohrozit spolupráci v týmu neodkladně řeší
  • Chválí když může, trestá když musí
  • Až poté, a dost možná ještě po mnohém dalším, sedí u Excelu a vyhodnocuje a tvoří tabulky

V závěru mého zamyšlení bych se s vámi chtěl podělit o jeden citát.

„Vůdce vede příkladem, nikoli silou."

Sun´c
Ne vždy jdoucí s davem (většinou spíše naopak), vyznávající svobodu vlastní i svobodu okolí. Plný přesvědčení, že největší bohatství firem může být v jejich zaměstnancích – pokud je s ním správně nakládáno. Zkušenosti nasbírané od píky, je hlavní pos...
Adaptace nových zaměstnanců
Lidské zdroje - nejcennější zdroj ve firmě
 
Cron Job Starts