Měsíční výsledovka – jaký má smysl a co má obsahovat

Výkaz zisků ztrát, chcete-li výsledovka, je souhrnný přehled o výsledcích hospodaření účetní jednotky. Ukazuje nejen zisk či ztrátu za určité období, ale i údaje, ze kterých výsledek hospodaření vzešel – náklady a výnosy. Tedy rozklíčovává položku rozvahy – výsledek hospodaření. Některé společnosti, které mají zákonem stanovenou povinnost tvořit účetní závěrku, tvoří výsledovku jako její součást za hospodářský rok, jednotky, které tuto povinnost nemají, mohou tvořit výsledovku ve zjednodušeném rozsahu. Právní úpravu podoby a podmínek výkazu zisku a ztráty najdete v Zákonu o účetnictví č. 563/1991, Vyhlášce č. 500/2002 Sb. a Zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Sledovat ji se vyplatí i mimo zákonem stanovená období, v kratších intervalech.

Pragmatická, pracovitá, umíněná, otevřená životní optimistka. Kde je víra, je i cesta a Tereza vždy hledá cestu. Nemá ráda výmluvy proč něco nejde a vždy se snaží najít, jak by to mohlo jít. Miluje organizaci, řád a efektivitu práce na všech frontách...

 

Tento článek je k dispozici pouze předplatitelům magazínu BeLean.
Předplatné

Výdaje před začátkem podnikání
Automatizace lidských zdrojů
 
Cron Job Starts